Shikoni sa e bukur, shijoni sa e këndshme

Khs. Psalmi 133 (132)

Numri: 151

Shikoni sa e bukur, shijoni sa e këndshme

Khs. Psalmi 133 (132)

Numri: 151

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Paqe

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj