Deri kur

Khs. Psalmi 13 (12)

Numri: 19

Deri kur

Khs. Psalmi 13 (12)

Numri: 19

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj