Lavdërojeni Zotin, të gjithë ju o popuj të botës

Khs. Psalmi 117 (116)

Numri: 84

Lavdërojeni Zotin, të gjithë ju o popuj të botës

Khs. Psalmi 117 (116)

Numri: 84

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Hyrje të Eukaristisë

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj