Po të thërras

Khs. Psalmi 141 (140)

Numri: 133

Po të thërras

Khs. Psalmi 141 (140)

Numri: 133

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj