Kam shpresuar, kam shpresuar në Zotin

Khs. Psalmi 40 (39)

Numri: 63

Kam shpresuar, kam shpresuar në Zotin

Khs. Psalmi 40 (39)

Numri: 63

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj