Ty, o Zot, të përket himni në Sion

Khs. Psalmi 65

Numri: 169

Ty, o Zot, të përket himni në Sion

Khs. Psalmi 65

Numri: 169

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj