Galdoni o të drejtë në Zotin

Khs. Psalmi 33 (32)

Numri: 42

Galdoni o të drejtë në Zotin

Khs. Psalmi 33 (32)

Numri: 42

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj