Zoti është drita dhe shpëtimi im

Khs. Psalmi 27 (26)

Numri: 184

Zoti është drita dhe shpëtimi im

Khs. Psalmi 27 (26)

Numri: 184

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj