Kur të zgjohem do të ngihem me fytyren tënde o Zot

Khs. Psalmi 17 (16)

Numri: 75

Kur të zgjohem do të ngihem me fytyren tënde o Zot

Khs. Psalmi 17 (16)

Numri: 75

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj