Prej humnerës kah ti po thërras o Zot

Khs. Psalmi 130 (129)

Numri: 138

Prej humnerës kah ti po thërras o Zot

Khs. Psalmi 130 (129)

Numri: 138

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj