Lartësoni o dyer

Khs. Psalmi 24 (23)

Numri: 81

Lartësoni o dyer

Khs. Psalmi 24 (23)

Numri: 81

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Hyrje të Eukaristisë

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj