Le të arrijë lutja ime deri tek ti

Khs. Psalmi 119(118)

Numri: 85

Le të arrijë lutja ime deri tek ti

Khs. Psalmi 119(118)

Numri: 85

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Ardhjes-Krishtlindje, Hyrje të Eukaristisë

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj