Kënga e Moisiut - Fundosi në det

Khs. Dal 15, 1-8

Numri: 67

Kënga e Moisiut - Fundosi në det

Khs. Dal 15, 1-8

Numri: 67

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj