Urì, urì, ura

Kënga e Krishtlindjes

Numri: 175

Urì, urì, ura

Kënga e Krishtlindjes

Numri: 175

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Ardhjes-Krishtlindje, Fëmijë

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj