Ja vjen Hyji im

Kënga e Krishtilndjes

Numri: 56

Ja vjen Hyji im

Kënga e Krishtilndjes

Numri: 56

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Fëmijë, Ardhjes-Krishtlindje

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj