Kënga e fëmijëve në Vigjiljen e Pashkëve

Khs. “Haggadah di Pesach ” – Melodi hebraike

Numri: 65

Kënga e fëmijëve në Vigjiljen e Pashkëve

Khs. “Haggadah di Pesach ” – Melodi hebraike

Numri: 65

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Fëmijët, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj