Mari, e vogla Mari

Himni i Virgjërës Mari

Numri: 91

Mari, e vogla Mari

Himni i Virgjërës Mari

Numri: 91

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme, Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj