Vetëm për vetëm

Sola a Solo

Numri: 177

Vetëm për vetëm

Sola a Solo

Numri: 177

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Gjatë Kungimit, Krezhme, Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj