Maria, Nëna e ecjes së zjarrtë

Himni i Zojës së Mijëvjeçarit të Tretë

Numri: 93

Maria, Nëna e ecjes së zjarrtë

Himni i Zojës së Mijëvjeçarit të Tretë

Numri: 93

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Ardhjes-Krishtlindje, Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj