Eja, o shpirt krijues

Khs. Himni për mbrëmësoren nga të Ngjiturit e Krishtit në qiell deri me Rrëshajët

Numri: 34

Eja, o shpirt krijues

Khs. Himni për mbrëmësoren nga të Ngjiturit e Krishtit në qiell deri me Rrëshajët

Numri: 34

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj