Të falemi Mari I

Numri: 160

Të falemi Mari I

Numri: 161

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj