Ndjekësorja e Rrëshajëve - Eja, o Shpirt Shenjt

Numri: 103

Ndjekësorja e Rrëshajëve - Eja, o Shpirt Shenjt

Numri: 103

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj