Si një dele qe sheh

Khs. Romano Melode, Kontakia

Numri: 145

Si një dele qe sheh

Khs. Romano Melode, Kontakia

Numri: 145

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Gjatë Kungimit, Pashkët-Rrëshajët, Krezhme, Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj