Himni i Pashkëve

Khs. Himni i Pashkëve “Aurora Lucis Rutilat”

Numri: 47

Himni i Pashkëve

Khs. Himni i Pashkëve “Aurora Lucis Rutilat”

Numri: 47

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj