Dajenù

Khs. “Haggadah di Pesach” 

Numri: 17-18

Dajenù

Khs. “Haggadah di Pesach” 

Numri: 17-18

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Paqe, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj