Në një natë të errët

Khs. Shën Gjoni i Kryqit, Ngjitja në malin Karmel, kënga 1, 1-5

Numri: 105

Në një natë të errët

Khs. Shën Gjoni i Kryqit, Ngjitja në malin Karmel, kënga 1, 1-5

Numri: 105

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj