Flisë së Pashkëve​

Khs. Ndjeksorja e Pashkëve

Numri: 41

Flisë së Pashkëve

Khs. Ndjeksorja e Pashkëve

Numri: 41

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj