Si kullon mjalti

Khs. Odja XL e Salomonit

Numri: 210

Si kullon mjalti

Khs. Odja XL e Salomonit

Numri: 210

Etapa e Ecjes

Zgjedhje

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj