Të falem mbretëresha e qiejve

Khs. Antifona Virgjëres Mari në Pasmbrëmësoren: Të falem Mbretëresha e Qiejve

Numri: 160

Të falem mbretëresha e qiejve

Khs. Antifona Virgjëres Mari në Pasmbrëmësoren: Të falem Mbretëresha e Qiejve

Numri: 160

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj