Ku je fshehur, o i dashur

Kënga shpirtërore e Sh. Gjonit të Kryqit – Këngët mes shpirtit dhe Dhëndrit

Numri: 205

Ku je fshehur, o i dashur

Kënga shpirtërore e Sh. Gjonit të Kryqit – Këngët mes shpirtit dhe Dhëndrit

Numri: 205

Etapa e Ecjes

Zgjedhje

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj