Populli im

Khs. “Improperia” nga Liturgjia e së Premtes së Madhe

Numri: 134

Populli im

Khs. “Improperia” nga Liturgjia e së Premtes së Madhe

Numri: 134

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Gjatë Kungimit, Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj