Është i durueshëm

Himn i Shpirtit Shenjtë

Numri: 39

Është i durueshëm

Himn i Shpirtit Shenjtë

Numri: 39

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në hyrje, Në paqe, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj