U ngjit bariu i mirë

Khs. Himni për mbrëmësoren në Të Ngjiturit e Krishtit në qiell dhe Himni për lavdet nga ë Ngjiturit e Krishtit në qiell deri me Rrëshajët

Numri: 173

U ngjit bariu i mirë

Khs. Himni për mbrëmësoren në Të Ngjiturit e Krishtit në qiell dhe Himni për lavdet nga ë Ngjiturit e Krishtit në qiell deri me Rrëshajët

Numri: 173

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj