Virgjëra e mrekullisë

Khs. Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso, Canto XXXlll (Komedia Hyjnore)

Numri: 179

Virgjëra e mrekullisë

Khs. Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso, Canto XXXlll (Komedia Hyjnore)

Numri: 179

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Ardhjes-Krishtlindje, Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj