Himni i Krishtit dritë

Khs. Sh. Gregori Nazianzeni

Numri: 48

Himni i Krishtit dritë

Khs. Sh. Gregori Nazianzeni

Numri: 48

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj