Ti e mbulove me turp vdekjen

Khs. Melitone nga Sardi, Homelia e Pashkëve

Numri: 166

Ti e mbulove me turp vdekjen

Khs. Melitone nga Sardi, Homelia e Pashkëve

Numri: 166

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Gjatë Kungimit, Pashkët-Rrëshajët, Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj