Pëllumbesha e paprishur

Khs. Romano Melode, Kontakia

Numri: 130

Pëllumbesha e paprishur

Khs. Romano Melode, Kontakia

Numri: 130

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët, Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj