Mesia luan për të fituar

Khs. Vitorini nga Pettau, Komenti mbi Zbulesën

Numri: 98

Mesia luan për të fituar

Khs. Vitorini nga Pettau, Komenti mbi Zbulesën

Numri: 98

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Gjatë Kungimit, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj