Stabat Mater Dolorosa

Khs. Ode e shek. Xlll që i atribuohet Jacopone da Todi

Numri: 148

Stabat Mater Dolorosa

Khs. Ode e shek. Xlll që i atribuohet Jacopone da Todi

Numri: 148

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Gjatë Kungimit, Krezhme, Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj