Nga thellësitë e vdekjes

Khs. Himni pë Lavdet nga Pashkët deri në festën e Të Ngjiturit e Zotit në Qiell

Numri: 111

Nga thellësitë e vdekjes

Khs. Himni pë Lavdet nga Pashkët deri në festën e Të Ngjiturit e Zotit në Qiell
Numri: 111

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj