Ndjekësorja e 'Corpus Domini'

Khs. Shën Thomas Akuinas: “Lauda Sion Salvatorem

Numri: 102

Ndjekësorja e 'Corpus Domini'

Khs. Shën Thomas Akuinas: “Lauda Sion Salvatorem

Numri: 102

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj