Në darkën e qengjit

Khs. Himni për Mbrëmësoren nga Pashkët deri në festën e Të Ngjiturit e Zotit ne Qiell

Numri: 208

Në darkën e qengjit

Khs. Himni për Mbrëmësoren nga Pashkët deri në festën e Të Ngjiturit e Zotit ne Qiell

Numri: 208

Etapa e Ecjes

Zgjedhje

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj