O Zot, më ndihmo, O Zot

Numri: 128

O Zot, më ndihmo, O Zot

Numri: 128

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj