Dua të shkoj në Jeruzalem

Khs. Kënga safardite “Irme kero, madre, a Yerushalayim”

Numri: 29

Dua të shkoj në Jeruzalem

Khs. Kënga safardite “Irme kero, madre, a Yerushalayim”

Numri: 29

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në fund, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj