Le të ngjitet Dhëndri në drurin e kryqit

Khs. Himni i Shën Quodvultdeus-it

Numri: 206

Le të ngjitet Dhëndri në drurin e kryqit

Khs. Himni i Shën Quodvultdeus-it

Numri: 206

Etapa e Ecjes

Zgjedhje

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj