Të korrat e kombeve

Khs. Gjn 4, 31-38

Numri: 165

Të korrat e kombeve

Khs. Gjn 4, 31-38

Numri: 165

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në fund të Eukaristisë

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj