Zëri i të dashurit tim

Khs. Kk 2, 8-17

Numri: 182

Zëri i të dashurit tim

Khs. Kk 2, 8-17

Numri: 182

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në verë, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj