Zakeu

Khs. Lk 19, 1-10

Numri: 181

Zakeu

Khs. Lk 19, 1-10

Numri: 181

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Hyrje të Eukaristisë, Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj