Vëllezër, të mos bëhemi për askënd shkak pengese

Khs. 2 Kor 6, 3-16

Numri: 178

Vëllezër, të mos bëhemi për askënd shkak pengese

Khs. 2 Kor 6, 3-16

Numri: 178

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj