Unë vij që të bashkoj

Khs. Is 66, 18-23

Numri: 174

Unë vij që të bashkoj

Khs. Is 66, 18-23

Numri: 174

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në fund të Eukaristisë, Në hyrje të Eukaristisë

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj